На 27.10.2021г. АП Мениджмънт Груп ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.089-1267-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Общата стойност на проекта е 50 000 лв. Размер на БФП: 100%, от които  50 000 лв. европейско финансиране и 0 лв. национално съфинансиране. Продължителност на проекта: 3 месеца. Общата цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал за АП Мениджмънт Груп ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19